#8841

Svar til Villekulla.

Indtil at det træder i kraft, så er lovgivningen som hidtil. Det vil sige at hvis man gør det som hjemmeinseminering, så gælder samme regler som hvis man havde haft sex. Og hvis man laver en udsendelse om det, så kan man blive sigtet for at bryde Vævslovens §4: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/955
§ 4. Testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af væv og celler må kun udføres med Sundhedsstyrelsens tilladelse.

Henrik