#5538

Det er følgende tekst jeg tænker på:

“Ligestilling af medmoderskab og faderskab

Når lovændringen træder i kraft bliver medmor og far ligestillet i børneloven. Det betyder, at når et barn fødes af en person, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, som er kvinde, anses denne ægtefælle eller partner automatisk som medmor til barnet, på samme måde som det hidtil har været tilfældet med mænd, der automatisk bliver fædre, hvis deres kvindelige ægtefælle føder et barn.

Er de to parter ikke gift eller registrerede partnere vil kvinden blive anset medmor til barnet, hvis hun og den fødende afgiver en såkaldt ”omsorgs- og ansvarserklæring”.

Det betyder, at der i fremtiden ikke længere vil være krav om, at f.eks. et lesbisk par skal dokumentere, hvordan barnet er blevet til. Det betyder også, at medmoderen kan anerkendes som juridisk forælder, selvom barnet ikke er blevet til ved assisteret reproduktion foretaget af en sundhedsperson, som det har været reglerne hidtil, men f.eks. via hjemmeinsemination.

Social- og ældreministeren har endnu ikke fastsat dato for, hvornår denne del af lovforslaget træder i kraft. Før de nye regler kan benyttes, skal ministeriet altså melde en dato ud. LGBT+ Danmark forventer, at det vil ske inden for det næste halve år.”