10. februar 2022 Af LGBT+ Danmark

I dag er en historisk dag for lige rettigheder for LGBT+ personer, særligt for lesbiske forældrepar, transkønnede forældre og transpersoner, der gerne vil skifte navn uden også at skifte juridisk køn.  


Opdatering efterår 2022:

OBS! Loven om smidiggørelse af medmoderskab er ikke trådt i kraft og er forsinket på ubestemt tid. Social- og ældreministeriet har fredag d. 26. august 2022 orienteret LGBT+ Danmark om, at de nye regler muligvis i strid med EU-lovgivning om distribution af sæd. Ministeriet kan derfor ikke love, at de nye regler kan implementeres, selvom de allerede er vedtaget af Folketinget. Imens ministeriet undersøger, hvad der kan lade sig gøre, er planerne om lovens ikrafttrædelse sat på standby.


I sommeren 2020 udkom regeringen med lovudspillet ”Frihed til forskellighed”. Udspillet rummede flere vigtige lovændringer til ligestilling af LGBT+ personer. Flere af lovforslagene blev ramt af coronasituationen, og vi har derfor måtte vente særligt længe på at de blev fremsat i Folketinget.  

I dag har Folketinget 3. behandlet lovforslaget ”Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner mv.”, og lovændringen blev stemt igennem takket være et stort flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Frie Grønne, Liberal Alliance og Alternativet.  

Det betyder en væsentlig forbedring af vilkårene for kvinder, der ønsker at stifte familie sammen, transkønnede forældre og transpersoner, der ønsker at skifte at navn uden også at skifte juridisk køn.  

I dag markerer derfor en historisk dag i kampen for lige rettigheder for LGBT+ personer, og det er værd at fejre! 

 

Ligestilling af medmoderskab og faderskab 

Når lovændringen træder i kraft bliver medmor og far ligestillet i børneloven. Det betyder, at når et barn fødes af en person, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, som er kvinde, anses denne ægtefælle eller partner automatisk som medmor til barnet, på samme måde som det hidtil har været tilfældet med mænd, der automatisk bliver fædre, hvis deres kvindelige ægtefælle føder et barn.

Er de to parter ikke gift eller registrerede partnere vil kvinden blive anset medmor til barnet, hvis hun og den fødende afgiver en såkaldt ”omsorgs- og ansvarserklæring”.

Det betyder, at der i fremtiden ikke længere vil være krav om, at f.eks. et lesbisk par skal dokumentere, hvordan barnet er blevet til. Det betyder også, at medmoderen kan anerkendes som juridisk forælder, selvom barnet ikke er blevet til ved assisteret reproduktion foretaget af en sundhedsperson, som det har været reglerne hidtil, men f.eks. via hjemmeinsemination.

Social- og ældreministeren har endnu ikke fastsat dato for, hvornår denne del af lovforslaget træder i kraft. Før de nye regler kan benyttes, skal ministeriet altså melde en dato ud. LGBT+ Danmark forventer, at det vil ske inden for det næste halve år.

 

Transkønnede bliver forældre efter juridisk køn 

Med den nye lov betegnes transpersoner som forældre i overensstemmelse med deres juridiske køn på tidspunktet for et barns fødsel. Den transkønnede forælder vil dog fortsat have de rettigheder og pligter, der følger med forældreskab, i overensstemmelse med det køn, de fik tildelt ved fødslen.  

Det betyder, at hvis en transkønnet mand føder et barn, betegnes han som far, men han vil have samme rettigheder og pligter som fødende kvinder. En transkvinde vil registreres som medmor med de samme rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til dette.  

De nye ændringer gælder dog ikke, hvis man skifter juridisk køn efter barnets fødsel, eller hvis man har gennemgået kønsbekræftende behandling uden at skifte juridisk køn. 

Social- og ældreministeren har heller ikke fastsat dato for ikrafttrædelse af denne del af lovforslaget endnu. 

 

Navneændring kræver ikke længere juridisk kønsskifte 

Hidtil har man skulle gennemgå juridisk kønsskifte, førend man var i stand til at skifte navn på listen over navne tilhørende ”det modsatte køn”. Med den nye lovændring bliver det nu muligt at skifte navn, så det passer til ens kønsidentitet, uden at skulle skifte juridisk køn. 

Man behøver heller ikke benytte sig af den forældede regel om at erklære sig ”transseksuel” med udtalelse fra sundhedsperson, som hidtil har været den eneste mulighed for at skifte navn uden også at skifte juridisk køn. 

Reglerne om navneændring træder i kraft d. 1. april 2022. Vi afventer en udmelding fra social- og ældreministeren angående hvornår reglerne om transkønnede forældre samt ligestilling af medmoderskab træder i kraft. LGBT+ Danmark opfordrer til, at man holder øje med vores hjemmeside eller kontakter LGBT+ Danmarks rådgivning, hvis man er i tvivl om, hvorvidt lovgivningen er trådt i kraft.

 

Læs hele lovteksten her.

Skriv et svar