Hvordan går det børn i
lesbiske familier?

Mens det ser ud til, at parterne i homoseksuelle parforhold
trives lige så godt og længe som parterne i heteroseksuelle
parforhold, kunne det måske tænkes, at det ligger helt ander-
ledes med de børn, der vokser op hos to forældre af samme
køn. Det kunne på forhånd tænkes, at disse børn måske ville
trives mindre godt end børn fra heteroseksuelle parforhold.

Det kunne dels bero på, at en opdragelse af to mennesker
med samme køn måske vil resultere i en mere ”ensidig” op-
dragelse end den, børn kan få i et hjem med både en far og
en mor; og det kunne dels bero på, at børn kommer ud for
fordomme, hvor der er homofobi i børnenes omgivelser. Det
sidste kunne resultere i mobberi i skolen, og hvis børnene
søger at skjule, at de har to forældre af samme køn, kunne det
resultere i, at børnene ikke inviterer deres kammerater med
hjem, og således måske bliver mere ensomme.

Disse spørgsmål er nu blevet godt belyst:

Disse spørgsmål er nu blevet godt belyst af et amerikansk
forskerhold fra San Francisco, byen, der i en menneskealder
har været et særligt populært tilholdssted for homoseksuelle
amerikanere. Det omtalte forskerhold har fulgt en gruppe
børn, der voksede op hos homoseksuelle mødre, altså kvin-
der, der levede i faste lesbiske parforhold. De pågældende
børn er blevet undersøgt flere gange gennem opvæksten og
sammenlignet med en gruppe tilsvarende børn, der voksede
op hos almindelige heteroseksuelle forældre. Det omtalte
forskerhold har for nylig offentliggjort den seneste under-
søgelse i dette forskningsprojekt, som tidligere er omtalt
i Forskningsnyt. Den nye artikel omhandler de nu ti-årige
børn, der har levet hele deres liv med to lesbiske mødre.

Undersøgelsen omfattede dels en spørgeskemaundersøgelse
hos forældrene vedrørende børnenes egenskaber, dels et in-
terview med børnene selv.

Den første del af undersøgelsen:

Den første del af undersøgelsen, spørgeskemaundersøgel-
sen af forældrene, viste tilsyneladende, at pigerne i de les-
biske familier trivedes bedre end både piger i de heterosek-
suelle familier og drengene fra begge familietyper. Pigerne
fra de lesbiske parforhold havde især meget få adfærdspro-
blemer både i hjemmet og i skolen sammenlignet med de
øvrige børn, men de havde også lidt færre følelsesmæssige
problemer med nedtrykthed eller frygtsomhed. Hvad angår
drengene fra de homoseksuelle familier, blev de bedømt på
alle områder som fuldstændig svarende til drengene fra de
heteroseksuelle familier, så konklusionen på denne del af
undersøgelsen er altså, at piger, der vokser op hos lesbiske
mødre, ser ud til at trives bedre end andre piger, mens dren-
ge fra lesbiske familier må nøjes med at trives lige så godt
som drenge fra almindelige familier.

Hvad angår interviewundersøgelsen af børnene fra de ho-
moseksuelle familier, viste den især tre ting: For det første var
børnene stort set alle positive over for at leve med to mødre,
og en stor del af disse børn mente selv, at de havde lettere ved
at få kontakt med deres ”forældre” end deres kammerater
fra almindelige familier. For det andet rapporterer børnene
fra de lesbiske familier om væsentlige lavere hyppighed af
seksuelle eller fysiske overgreb under opvæksten, end hvad
man finder generelt hos amerikanske børn i samme alder.

Endelig fandt man:

Endelig fandt man, at mange af børnene fra de lesbiske fami-
lier havde haft problemer med fordomme eller homofobi hos
nye venner i deres omgivelser uden for familien. Men selv
om 41 % af børnene havde været ude for ubehagelig homo-
fobi i forbindelse med deres to mødre, så mente de dog i langt
de fleste tilfælde, at denne homofobi hurtigt gik over, når de
lærte hinanden bedre at kende. Desuden følte børnene, at de
blev tiltagende immune over for nye tilfælde af homofobi i
deres omgangskreds. Lidt over halvdelen af børnene var helt
åbne over for deres omverden vedrørende deres usædvanlige
familieforhold, mens resten i varierende grad søgte at skjule
det for større eller mindre dele af deres omgivelser.

Alt i alt tyder denne undersøgelse på, at man ikke behøver
at bekymre sig om børnene fra lesbiske familier; men den
endelige dom over deres skæbne må selvfølgelig afvente
kommende undersøgelser.

Kilder:
Gartrell, N., Rodas, C., Deck, A. & Peyser, H. (2005). The
National Lesbian Family Study: 4. Interviews With the 10-Year-Old
Children. American Journal of Orthopsychiatry, 75(4). 518-524.

Kilde: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/14390.pdf

Jeg er Webmaster på denne side, jeg kan evt. kontaktes via Kontaktformen. Mvh Webmasteren

Skriv et svar