Økologer har bedre sædkvalitet

Mænd, der spiser økologiske fødevarer, har 43 pct. flere sædceller end mænd, der ikke gør. Alt tyder nu på, at en økologisk livsstil er forbundet med en bedre sædkvalitet. Mænd, der overvejende spiser økologisk mad, viser sig at have et 43 pct. højere sædcelletal end mænd, der spiser almindelig mad.

Det er resultatet af den første større videnskabelige undersøgelse af økologer foretaget af Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion.

Undersøgelsen er blevet publiceret i et af verdens mest ansete lægeblade The Lancet.

Den nye undersøgelse er blevet lavet efter solide videnskabelige principper, og er baseret på sædprøver fra 196 mænd.

  • Resultaterne viser, at de mænd, der spiser økologisk mad, har en bedre sædkvalitet end de, der ikke gør. Men vi ved ikke om det skyldes maden, eller om det måske snarere er den mindre stressede ”økologiske” livsstil, der gør forskellen, siger læge
    Tina Kold Jensen fra Rigshospitalet til Ingeniøren.

Undersøgelsen er en opfølgning på en mini-undersøgelse af 28 økologiske landmænd i februar 1994, der fik meget medieomtale. Prøverne tydede nemlig dengang på, at de miljørigtige landmænd havde en højere sædkvalitet end resten af befolkningen. Et
resultat, der nu lader til at blive bekræftet videnskabeligt.

Forskerne rekrutterede de økologiske mænd til forsøget fra to økologiske organisationer: Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Praktisk Økologi.

Efter en større spørgeskemaundersøgelse blev i alt 55 medlemmer fra de to organisationer udvalgt, hvoraf ingen dog var økologiske landmænd. Kriteriet for at blive udvalgt var, at de havde spist mindst 25 pct. økologisk mad i over seks år.

Kontrolgruppen bestod derimod af 141 forskellige slags medarbejdere i en større dansk virksomhed.

Det viste sig, at de økologiske madspisere havde 99 mill. sædceller pr. ml i forhold til kun 69 mill. sædceller pr. ml hos ikke-økologerne.

Resultaterne ligger dermed på niveau med 1994-forsøget, der fandt et gennemsnitligt indhold på 104 mill. sædceller pr. ml hos de økologiske landmænd.

LIVSSTIL ELLER KOST? Forskerne finder dog ikke en sammenhæng, der svarer til, at de der spiser mest økologisk mad også har et tilsvarende højere sædtal end de, der spiser mindre. Der mangler med andre ord det, der i fagsproget kaldes et
Forskerne finder dog ikke en sammenhæng, der svarer til, at de der spiser mest økologisk mad også har et tilsvarende højere sædtal end de, der spiser mindre. Der mangler med andre ord det, der i fagsproget kaldes et
dosis-respons-forhold:

  • Vi foreslår derfor, at både den generelle livsstil og/eller geografiske forhold kan spille en rolle, siger Tina Kold Jensen. Hun peger på, at hvor over halvdelen af de økologiske madspisere boede uden for København, boede kun 16 pct. af mændene i
    kontrolgruppen uden for Hovedstaden.

Gruppen undersøgte også, om der var forskelle i forekomsten af sygdomme i kønsorganerne.

Det viste sig, at de mænd, der spiste økologiske madvarer, havde haft tre- fire gange færre sygdomme i kønsorganerne end kontrolgruppen. Tina Kold Jensen advarer dog imod generelt at konkludere noget på det grundlag:

Kilde: https://ing.dk/artikel/okologer-har-bedre-saedkvalitet-14909

Jeg er Webmaster på denne side, jeg kan evt. kontaktes via Kontaktformen. Mvh Webmasteren

Skriv et svar