frifundet. Børn, der er kommet til verden efter kunstig befrugtning, har ikke lavere intelligens end andre, slår ny forskning fast. Det har tidligere, mindre omfattende studier, ellers antydet.

Frifundet. Børn, der er kommet til verden efter kunstig befrugtning, har ikke lavere intelligens end andre, slår ny forskning fast. Det har tidligere, mindre omfattende studier, ellers antydet.

Fertilitetsbørn er normalt begavede

Der er ingen risiko for børns intelligens, hvis mor har fået kunstig befrugtning.

Forældre til børn født ved hjælp af kunstig befrugtning. Lidt under hvert tiende barn i Danmark – kan ånde lettet op.

Intet tyder på, at de børn, der ikke undfanges via bier-og-blomsten-metoden, har udsigt til en ringere intelligens, når de kommer i førskolealderen.

Det viser ny dansk forskning, der for nylig er trykt i et videnskabeligt tidsskrift for fødselslæger.

»Børn i førskolealderen har samme kognitive funktion, intelligens og opmærksomhedsevne – uanset hvordan, de er kommet til verden. Om det er ved hjælp af kunstig befrugtning. Eller moderen har haft meget, meget svært ved at blive gravid, hvor det lykkedes til sidst på den naturlige måde. Eller det bare gik normalt og hurtigt«. Siger fødselslæge Bjørn Bay, Aarhus Universitetshospital. Hen er netop blevet ph.d. på denne afhandling og fortsætter:

»Undersøgelsen bidrager til at dokumentere, at fertilitetsbehandling er en sikker behandling. Og den er med til at fjerne bekymringer for, om børnene udvikler sig anderledes«.

Det er forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.  Der har analyseret data fra 1.782 mødre og deres fem-årige børn.

Siden det første barn så verdens lys

Siden det første barn så verdens lys via kunstig befrugtning i 1978, har der været stor faglig interesse for at undersøge sikkerheden ved disse lægelige procedurer, og om de har konsekvenser for børnene.

I 1998 viste en neurokognitivt studie eksempelvis, at børn født via kunstig befrugtning havde en lavere intelligens end de børn, der var undfanget naturligt.

Sideløbende har andre studier i tidens løb vist, at der ved kunstig befrugtning er en øget risiko for misdannelser, for lav fødselsvægt og for, at børnene bliver født for tidligt. Langtidsstudier, som Bjørn Bays, har der været få af.

»Det unikke ved undersøgelsen er, at det er den første på verdensplan, der samtidig har undersøgt mødrenes intelligens, da arv nok er den vigtigste ingrediens for den enkeltes intelligens. Når vi medtager denne komponent, så er der ingen forskel på børnenes kognitive evner i fem-årsalderen, uanset om de er født ved kunstig befrugtning, om forældrene har haft svært ved at blive gravide naturligt, men er blevet det, eller hos kontrolgruppen, der helt naturligt og hurtigt blev gravide«, siger Bjørn Bay.

Klinikchef: Der er ikke noget negativt ved teknikken

Søren Ziebe, klinikchef på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, glæder sig over konklusionen, selvom den ikke undrer ham:

»Det stemmer overens med, hvad vi har set ved andre studier: At det ikke er vores teknikker i sig selv, der kan være noget negativt ved. Vi har eksempelvis længe arbejdet med at få skabt færre tvillinger, der oftere bliver født for tidligt med de risici, som det kan medføre. Men det er da opmuntrende at få dokumentation for, at det, vi laver, ikke har negative konsekvenser for børnenes mentale evner og udvikling«, siger han.

Forskerne havde forud for studiet gennemgået store dele af de videnskabelige undersøgelser, der er lavet på børn født ved hjælp at fertilitetsbehandling og identificeret potentielle fejlkilder i de eksisterende studier.

De medtog derfor gruppen af kvinder, der havde svært ved at blive gravide og forsøgt sig i mere end 12 måneder. Da det tidligere har vist at være en selvstændig risikofaktor for fødselskomplikationer eller sygdomme i barnealderen. Derudover fravalgte de danske forskere at undersøge tvillinger. Da disse fra naturens side ligeledes er i øget risiko for fødselskomplikationer og sygdomme i barnealderen.

Og så medtog de som noget unikt mødrenes intelligens. Mødrene fik foretaget en voksen IQ-test, mens psykologer undersøgte de fem-årige børns IQ. Det gjorde de med en international, videnskabelig anerkendt metode til at undersøge børns intelligensniveau.

»Hermed kunne vi tage højde for mødrenes intelligensniveau i vores analyser, hvilket er meget vigtigt på grund af den stærke arvelige komponent«, siger Bjørn Bay.

Kilde: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5527212/Dansk-forskning-Fertilitetsb%C3%B8rn-er-normalt-begavede

Jeg er Webmaster på denne side, jeg kan evt. kontaktes via Kontaktformen. Mvh Webmasteren

Skriv et svar